9روش آسان برای داشتن یک شکم صاف

9 روش آسان برای داشتن يک شکم صاف
Nullam euismod commodo


با اين نرمش‌‌ها به آسانی می‌توانيد صاحب يک شکم صاف، سفت و متناسب شويد. شما می‌‌توانيد تعدادی از اين‌ها را به برنامه روزانه‌تان تبديل کنيد.

 • برقصيد:

  هرنوع رقصی که در آن تحرک زياد باشد برای سوزاندن چربی و کالری عالی است(حدود 400کالری درساعت). در ضمن رقص يک ورزش مناسب برای کمر و پهلوها هم به حساب می‌آيد.
 • صندلی‌تان را با يک توپ فيتنس عوض کنيد:

  شايد کمی احمقانه به نظر بيايد ولی نشستن روی توپ فيتنس به جای صندلی موقع تماشای تلويزيون باعث می‌شود شما شکمتان را سفت نگه داريد. برای حفظ تعادل و ثابت ماندن روی توپ بايد از عضلات شکم استفاده کنيد.  درازنشست:

  حتماً قبلاً هم درباره درازنشست زياد شنيده‌ايد. اين نرمش برای ازبين بردن شلی شکم موثر است. شايد بلافاصله تغييرات را نبينيد، هربار حداقل 10 الی 20 درازنشست بزنيد. بهتر است هميشه دست‌هايتان را کنار گوش‌ها نگه داريد و زير سرتان نگذاريد تا به گردن و پشت فشار زيادی وارد نشود.  حلقه معکوس:

  اگر انجام درازنشست برايتان سخت است، به جای آن حلقه معکوس را امتحان کنيد. اين حرکت به مراتب آسانتر و به همان ميزان موثر است. روی زمين دراز بکشيد و دست‌هايتان را کنارتان روی زمين بگذاريد. به کمک عضلات شکم باسن خود را از روی زمين بلند کنيد درحالی که دست‌ها، بازوها و کتف‌هايتان همچنان روی زمين قرار دارند. چند ثانيه خودتان را نگه داريد و بعد به آرامی دوباره پايين بياييد. هربار حداقل 15 تا 20 مرتبه اين حرکت را انجام دهيد.  يوگا:

  يوگا فقط مخصوص آدم‌های خاص نيست، هر کسی با هر شرايط بدنی می‌تواند اين ورزش را انجام دهد. يوگا برای سفت کردن همه قسمت‌های بدن خصوصاً شکم بسيار موثر است زيرا تمرين تنفسی که انجام می‌شود عضلات شکم را درگير می‌کند، و درضمن طرز ايستادن شما را اصلاح می‌کند. و درست ايستادن هم منجر به داشتن شکم صافتر می‌شود.  به طرز ايستادن خود توجه کنيد:

  برای صاف نگه داشتن شکمتان بايد سعی کنيد عضلات پشتتان را هم محکم نگه داريد تا به عضلات اطراف کمر و پهلو کمک کنند. بدين وسيله ستون مهره‌ها هم محفاظت می‌شود، پس صاف بايستيد و عضلات پشت و شکم خود را شق و رق نگه داريد.  دراز نشست مورب:

  بعد از مدتی که درازنشست انجام بدهيد، متوجه می‌شويد که انجام اين حرکت برايتان بسيار راحت شده است اما به جای کنار گذاشتن آن يا بيشتر کردن تعداد، اين حرکت را کمی متفاوت‌تر بزنيد. دست‌هايتان را کنار گوش‌ها نگه داريد و خودتان را به آرامی بلند کنيد سپس بدنتان را خم کنيد(از کمر، نه از پشت يا شانه) و سعی کنيد زانوهايتان را با آرنج مخالف لمس کنيد. برای مثال آرنج راست شما بالا می‌آيد و درجهت مخالف زانوی چپ را لمس می‌کند، سپس دوباره به وضعيت اول برمی‌گرديد. اين حرکت را برای هر طرف 10 تا 15 بار تکرار کنيد.  انگشت‌های پا را لمس کنيد:

  اگر از درازنشست خسته شده‌ايد اين تمرين را به جايش امتحان کنيد. روی زمين دراز بکشيد و بازوها را به سمت سقف بالا نگه داريد. به آهستگی خود را به سمت بالا و جلو هدايت کنيد تا جايی که دست‌هايتان به سمت انگشت‌های پا نشانه روند و اگر می‌توانيد سعی کنيد انگشت‌ها را لمس کنيد. سپس دوباره به وضعيت مستقيم برگرديد ولی به آرامی اين کار را بکنيد تا عضلات کمی کشيده شوند. 15 تا 20 بار تکرار کنيد.  شکمتان را تو نگه داريد:

  اگر برای ورزش احساس تنبلی می‌کنيد، اين نرمش خيلی ساده است. تو نگه داشتن شکم به تنهايی، در حال راه رفتن يا وقتی منتظر اتوبوس ايستاده‌ايد، به سفت شدن شکم خيلی کمک می‌کند.
جزئیات