سوخت و ساز پایه

سوخت و ساز پایه

Nullam euismod commodo


متابولیسم پایه BMR:

BMR مخفف عبارت انگلیسی Basal Metabolic Rate یعنی میزان متابولیسم پایه می باشد. BMR معیاری برای ارزیابی مقدار کالری مورد نیاز بدن می باشد.BMR عددی است که نشان دهنده ی مقدار کالری است که باید روزانه توسط فرد استفاده شود.


1- فرمول ساده

در مردان یک کیلوکالری به ازای یک کیلوگرم وزن بدن در یک ساعت محاسبه می شود:
مردان:یک ساعت/یک کیلوگرم/یک کیلوکالری
و در زنان 0.9 کیلوکالری به ازای یک کیلوگرم وزن بدن در یک ساعت محاسبه می شود:
زنان: یک ساعت/یک کیلوگرم/0.9کیلوکالری

مثال:انرژی زمان استراحت یک مردهفتاد کیلوگرمی به صورت زیر محاسبه می شود:

BMR=1*70*24=1680

بطور خلاصه برای محاسبه انرژی مورد نیاز زمان استراحت کافیست وزن ایده آل را در 24 ضرب کنیم.2- فرمول هریس بندیکت


در زنان : BMR= 655 + [9.6 x Weight(kg) ] + [1.8 x Height(cm) ] – 4.7 x Age

در مردان : BMR= 66 + [ 13.7 x Weight(kg) ] + [ 5 x Height(cm) ] – 6.8 x Age

به عنوان مثال:

مرد: 66 +
وزن 75 کیلو : 1027.5 = (75 × 13.7)
قد 175 سانتی متر : 875 = (175 × 5 )
سن 28 سال : 190.4 = (28 × 6.8 )
مرحله 1 تا 3 و بعد هم مرحله 4 را از مجموع کم کنید که رویهم می شود (1/ 1778)

ادامه
کاهش وزن ، رژیم غذایی ، لاغری