نسبت دور کمر به باسن

نسبت دور کمر به باسن

Nullam euismod commodo


نسبت کمر به باسن چیست؟


نسبت کمر به باسن (WHR) معیاری است برای مقایسه دور کمر به دور باسن. این روشی است برای پی بردن به این که اضافه وزن شما بیشتر در باسن و کفل شما است) چاقی که به گلابی شکل معروف بوده و بیشتر در خانمها شایع است) یا در بالا تنه (که به سیبی شکل معروف بوده و بیشتر در آقایان دیده می شود). دور کمرتان را با یک متر در کمترین نقطه )بین انتهای پایینی قفسه سینه و ناف) و دور باسنتان را در عریضترین محل )روی کفلتان) اندازه بگیرید. نسبت کمر به باسن (WHR) بیشتر از 1 در آقایان و بیشتر از 0.8 در خانمها نشان دهنده خطری است که در کمین سلامتی شما است. به عنوان مثال، خانمی با وزن 135 کیلوگرم، دور کمرش 131 سانتیمتر و دور باسنش 152 سانتیمتر است. بنابراین:


0.86=153÷131


نسبت کمر به باسن 0/86 است

خانمهایی که دور کمر بیشتر از 78 سانتیمتر دارند و آقایانی با دور کمر بیشتر از 102 سانتیمتر در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

ادامه
کاهش وزن ، رژیم غذایی ، لاغری